Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Colorsize s.r.o. (adresa spoločnosti 9. mája 1176/27, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 54629853, DIČ: 2121750279 ďalej len „Colorsize“), vám jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Rešpektujeme vaše právo na súkromie a vaše právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov, ktoré zadávate na webe colorsize.sk.

Chránime vaše osobné údaje

Rešpektujeme nové nariadenie GDPR aj vaše právo na informácie o tom, akým spôsobom spracovávame a uchovávame vaše osobné údaje. Verte, že sme prijali všetky potrebné technické a personálne opatrenia, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí a chránili sme ich pred neoprávneným prístupom. Kedykoľvek vás požiadame o informácie alebo osobné údaje, potrebujeme ich k poskytovaniu našich služieb alebo príprave obchodnej ponuky.

Aké osobné údaje od vás potrebujete?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď máte záujem o niektorú z našich služieb. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje kontaktné informácie – bez nich by sme vám nemohli pripraviť ponuku alebo službu realizovať.

Vaše osobné údaje nevyužívame na zasielanie newslettrov, ani reklamných ponúk e-mailom – slúžia výhradne pre vzájomnú komunikáciu po vyjadrení vášho záujmu o naše služby, prípravu obchodnej ponuky a uzavretie zmluvy alebo objednávku služby.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra.

Vaše údaje potrebujeme na nasledovné úkony:

 • Spracovať vašu objednávku služby, váš záujem o naše služby alebo vypracovanie obchodnej ponuky.
 • Kontaktovať vás v prípade záujmu o naše služby, ktorý ste zadali na webe.
 • Odpovedať na vaše dotazy ohľadom ponuky a služieb a informovať vás o nových a zmenených službách.

Aké vaše údaje spracovávame?

 • Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, sídlo, adresa bydliska, IČO (v prípade podnikania).
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa vašich web stránok
 • Informácie o využití našich služieb a produktov – napríklad o aké služby ste mali záujem, aké ste si objednali, informácie o nastaveniach vašej služby, ktoré sú potrebné pre realizáciu služieb
 • Informácie o telefonických hovorov alebo e-mailovej komunikácii alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou chatu, SMS správ.
 • Geolokačné a analytické webové údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača pri návšteve našich stránok a analytické nástroje pre analýzu našej návštevy na našich stránkach pre zlepšenie a optimalizáciu našich stránok (viď cookies)

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:

Pri záujme o naše služby alebo objednávke služby po dobu 7 rokov od obdržania vášho záujmu (vyplnenia formulára / objednávky na webe) alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Vaše údaje sú v bezpečí

Podnikli sme nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Na webe máme nainštalovaný bezpečnostný protokol SSL, ktorý všetky údaje so serverom odosiela v šifrovanej podobe. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

Spolupracujeme iba s tými najlepšími poskytovateľmi internetových služieb

Naše webové stránky sú uložené a zabezpečené na serveroch spoločnosti Websupport, ktorá je jednotkou v poskytovaní webhostingových služieb na Slovensku a garantuje maximálnu úroveň bezpečnosti dát.

Vaše údaje neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Máte právo vedieť, ako spracovávame vaše osobnú údaje 

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili.

Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú napríklad nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek:

 • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • požadovať prístup k svojim osobným údajom,
 • na ich opravu, alebo zmazanie vašich údajov,
 • na obmedzenie spracovania,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi
 • ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR

Akým spôsobom môžem odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov podať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať iba v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam.

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu spoločnosti  Colorsize s.r.o., 9. mája 1176/27, 024 04 Kysucké Nové Mesto, mail: info@colorsize.sk.